Nikon Imaging | ישראל | אירופה

תנאי שימוש

 • 1. יישום

 • 2. הגבלות על השימוש עקב זכויות קניין רוחני

 • 3. סימנים מסחריים

 • 4. שימוש לא קביל

 • 5. קישורים לאתרי אינטרנט של גורמי צד שלישי

 • 6. חבות

 • 7. אחריות

 • 8. שיפוי

 • 9. אחריות לשם המשתמש ולסיסמה

 • 10. כללי

 • 11. החוק החל

 • כתובות