Nikon Imaging | ישראל | אירופה

הפרויקטים ושיתופי הפעולה של NIKON

השותפויות של Nikon עם צלמים מרחבי אירופה מאפשרים תיעוד מעמיק יותר של נושאים רלוונטיים לתקופתנו. הם גם מעניקים לצלמי עיתונות מבטיחים הזדמנות לשפר את כישוריהם ולצלמים מקצועיים אפשרות למתוח את גבולות היצירתיות כדי לתת השראה לאחרים. אנו תומכים בתיעוד ארוך טווח של סוגיות הומניטריות ויוצרים אירועים המאפשרים לצלמים מקצועיים לשתף אחרים במומחיות שלהם.

שותפות Nikon-NOOR